Home / Tábory v sedle / Prihláška

Prihláška

Všetkých záujemcov o pobyt v letnom tábore prosíme, aby pri nástupe do tábora priniesli so sebou vyplnené čestné prehlásenie a potvrdenie od lekára. Ďakujeme.

Peniaze za tábor je potrebné zaslať poštovou poukážkou typu "C" na adresu:

Ranč Megi - Jozef Krupa, Prievrana 64, 987 01 Poltár,

alebo na číslo účtu: 2750115455/0200, príjmateľ - Jozef Krupa - Ranč Megi

V cene je zahrnuté aj poistenie dieťaťa.
Potvrdenie od lekára a čestné prehlásenie je potrebné doniesť v deň nástupu do tábora.

Prihláška je záväzne akceptovaná po zaplatení ceny za pobyt. V prípade odhlásenia min. 30 dní pred nástupom do tábora bude vrátená plná suma. Pri odhlásení min. 7 dní pred nástupom bude vrátených 60% poplatku.