Home / O Ranči / Novinky / Jazykové jazdecké tábory

Jazykové jazdecké tábory

Jazykové jazdecké tábory

Máte jazykovo nadané deti a radi by ste rozvíjali ich talent aj počas letných prázdnin? Tento rok sme pre Vás pripravili "jazykové okienko" pod vedením lektorky anglického jazyka

Okrem tradičných táborov v sedle ponúkame aj jazykové jazdecké tábory pod vedením lektorky anglického jazyka. Komunikácia s deťmi prebieha zväčša v anglickom jazyku v závislosti od vedomostí jednotlivca počas celého dňa pri bežných aktivitách. Pre jazykovo zdatných jazdcov ponúkame aj kompletnú inštruktáž jazdy v cudzom jazyku. Prístup je individuálny v závislosti od jazykových znalostí.

Možná je aj individuálna forma doučovania Callanovou metódou formou hry v rozsahu 45min/deň po dohode s lektorkou.

Cena za jazykový tábor je 150 EUR/dieťa.